Najnowsze wpisy


lis 02 2002 QwA ;o(((
Komentarze: 2

mAm tOtAlnEgO dOA... dlczEgO? dlAtEgO bO kOchAm mOjEgO MArcinkA nAd życiE A On jEst tAk dAlEkO mniE;o( kcEm siE dO niEgO przytulić... pOczuć jEgo ustA nA swOich.. szEpnĄć mu dO uchA żE gOkOchAm... piEśćić w swOich rAmiOnAch.. czuć ciEplO jEgO ciAlA.. QrwA jA chcE dO OświĘcimiA;o(((  tAk bArdzO zA nim tĘskniE;o(

  dO OgniA dOOży pAn X;o( QwA wyjEchA mi dziś z tEkstEm żE siE wE mniE zAkOchA żE nAszA przyjAźń nAm już niEwystArczA>.. żE ni mOżE żyć i ciErpi żE jstEm z innym i żE kOchAM innEgO.. żE mA dOA przEz tO.. żE tylkO dziĘki mniE zAgOści uśmiEch nA jEgO twArzy.. żE jEszczE nigdy siE tAk szczErzE niE śmiAl.. żE jEstEm nAjwAżniEjszĄ OsObą w jEgO życiu... QrwA mAć jEdym gupim tEkstEm rOzwAli tAk wspANiAlA przyjAźń nOsz QrwA mAć!!!!!!!!!!!!!!!!!! mÓwiliśmy sObiE wszystkO byliśmy jAk brAt i siOstrA A tu QrwA buum jEdnO slOwO i kOnic... kOniEc wszystkiEgO... QwA mAć;o( nApisAl mi żE gdyby mniE pOznAl wczEśniEj jEszczE przEd tym jAK pOznAlAM MArcinkA tO z pEnOściĄ bylibyśmy rAzEm... szczĘśliwi... niE wiEm cO by bylO gdybym nAjpiErw pOznAlA pAnA X AlE wiEm jEdnO  kOchAm MArcin nAd życiE i nigdy gO niE OpuszczE! wiEm żE jEstEśmy sObiE przEznAczEni(jA i MArcin) niE wyObrAżAm sObiE życiA bEz nigO.. żAl mi pAnA X.. niE rObilAm mu nigdy nAdziEji... zAwsEE trAktOwAlAm gO jAk brAtA, jAk przyjAciElA;o((( i cO? i zOnk;O( niE chcE żEby ktOkOlwiEk przEzEmniE ciErpiAl A zwlAszczA On;o( byl dlA mniE jAK brAT pOmAgAL mi wE wszystkim.. pOdnOsil nA duchu... wspiErAl... A tu QwA dOpA;o( niE wiEm cO rObic.. nAjlEpiEj bEdE gO OmijAc... chcE dO MArcinA jEsssO;O(

mAlO tEgO... pAn Y pOwiEdziAl mi dzis żE cos zAczynA czuc dO mniE żE nArAziE jEst zAurOczony AlE tO uczczuciE przEmiEniA siE pO mAu w milOsc;o( QwA mAć! mOjprzyjAciEl;o( mOj fiutEk.. skunks;o( bOshE;o( gO tEz muszE OmijAć wOgOlE mOzE zniknE?;o( niE mOgE z nim rOzmAwiAc niE bEdziE już sutEczkA i fiutkA;o( wOgOlE niE bEdziE przyjAźni;o( pO cO pAN X i Y mi tO pOwiEdzili?! pO jAkĄ chOlErE?! wiEdzĄ żE kOchAM MARcinkA i jEstEm z nim szczĘśliwA! jEsOO;o(  KOCHAM MARCINA I WALE TEN CALY SYSTEM NIKT MNIE Z NIM NIE ROZLACZY NIE WYSTARCZA IM MOJA PRZYJAŹŃ TO NIE!;O(((((((((((((((((((((((((((

lisiczka16 : :
paź 20 2002 trOszkE mi siE pOlEpszyłO
Komentarze: 3

mOżnA pOwiEdziEć, żE trOszkE mi siE pOlEpszylO.. przEciEż mAm MArcinA i z tEgO pOwOdu pOwinnAm być nAjszczĘśliwszĄ kObiEtĄ nA świEciE.. i jEstEm;o) i przEciEż niEdugO siE spOtkAmy;o) już siE niE mOgE dOczEkAć;o)

lisiczka16 : :
paź 19 2002 AlE mAm dOłA;o(
Komentarze: 1

mAm tOtAlnEgO dOA... czEmu? bO kOchAm MArcinA nAd życiE i niE mOgE zniEść tEgO, żE On jEst tAk dAlEkO OdEmniE;o( sErcE mniE rOzsAdzA czÓjE OkrOpny bÓl;o( niE mOgE siE śmiAć... niE mA już uśmiEchu nA mOjEj twArzy... niE mA nic;o( jEst tylkO jEdEn wiElki bÓl, ktÓrEgO niE mOgE zniEść.. dlAczEgO On miEszkA tAk dAlEkO mniE.. tO jEst niEsprAwiEdliwE wOgÓlE cAE tO pOjEbAnE życiE jEst niEsprAwiEdliwE;o(  niE mAm OchOty już żyć ... wAlE tEn cAy systEm! ciAlE tylkO pAczE... ilE mOżnA mArzyć ilE mOżnA wspOminAć... ciĄglE tylkO wspOminAm tE chwilE którE spĘdziliśmy rAzEm... AlE ilE mOżnA żyć sAmymi mArzEniAmi i wspOmniEniAmi? niE wiEm ilE wytrzymAM tO wszystko>. AlE gupiE myśli przychOdzĄ mi dO gOwy... mOżE gdy tO zrObiE wszystkO wrÓci dO nOrmy? niE bĘdE czuA wtEdy bÓlu.... tĘsknOty... rOzpAczy... niE bĘdE czuA nic...

lisiczka16 : :